Families: Pieridae / Plutellidae / Pterophoridae / Pyralidae / Sphingidae / Tineidae

Large (Cabbage) White – Pieris brassicae

(Family: Pieridae)

Small White – Pieris rapae

(Family: Pieridae)

Diamondback Moth – Plutella xylostella

(Family: Plutellidae)

Beautiful Plume – Amblyptilia acanthadactyla

(Family: Pterophoridae)

T-moth – Emmelina monodactyla

(Family: Pterophoridae)

White Plume Moth – Pterophorus pendactyla

(Family: Pterophoridae)

Acrobasis advenella

(Family: Pyralidae)

Acrobasis repandana

(Family: Pyralidae)

Bee Moth – Aphomia sociella

(Family: Pyralidae)

Endotricha flammealis

(Family: Pyralidae)

Gold Triangle – Hypsopygia costalis

(Family: Pyralidae)

Elephant Hawk-moth – Deilephila elpenor

(Family: Sphingidae)

Poplar Hawk-moth – Laothoe populi

(Family: Sphingidae)

Lime Hawk-moth – Mimas tiliae

(Family: Sphingidae)

Privet Hawk-moth – Sphinx ligustri

(Family: Sphingidae)

Tinea trinolella

(Family: Tineidae)